Köszöntő

Szeretettel köszöntjük Sajópetri hivatalos honlapján!

Bemutatkozó

Településünk egy 1562 lelkes község a Sajó folyó jobb partján. Első írásos említése az 1221-es Váradi Regestrumban található. Itt kelt át a Sajón 1241-ben a Muhi felé tartó tatár sereg. A török időkben Eger eleste után elnéptelenedett. A XVIII. sz. elején görög katolikus ruszinok települtek ide. A község évtizedeken át Sajóláddal Közös Községi Tanácsot alkotott. Az 1989-es rendszerváltás után vált önállóvá és ekkor indult el fejlődése igazán. A Virágos Magyarországért versenyben 10 éve veszünk részt, több alkalommal nyertünk díjat.

Oktatási intézményeink a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda és a Szent István tagiskola.

A kulturális területet az Antal Imre Közösségi Ház képviseli, kistérségi mozgó könyvtárával, e-Magyarországpontjával és a nagytermével.


A Polgármesteri Hivatal épülete

Aktualitások

Tájékoztató - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
ONLINE SAJÓPETRI HÍRADÓ 2014 ÉV SZEPTEMBER - a fenti képre kattintva nyílik az újság


Farkas Ferenc: Sajópetri története /Három népből egy falu/ c. könyv megjelent.
A könyv megvásárolható az Antal Imre Közösségi Házban Sajópetrin, nyitva tartási időben.

Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2014.

Polgármester választás eredménye
Képviselő választás eredménye

Közlemény az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról.
Átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos kérelem
Mozgóurna iránti kérelem
E2 egyéni jelölt bejelentése
P3 jelölő szervezet bejelentése
A4 ajánlóív igénylés
2-2014(IX.01) HVB határozat
3-2014(IX.01) HVB határozat
4-2014(IX.01) HVB határozat
5-2014(IX.01) HVB határozat
6-2014(IX.01) HVB határozat
7-2014(IX.01) HVB határozat
8-2014(IX.01) HVB határozat
9-2014(IX.01) HVB határozat
10-2014(IX.01) HVB határozat
11-2014(IX.01) HVB határozat
12-2014(IX.01) HVB határozat
13-2014(IX.01) HVB határozat
14-2014(IX.01) HVB határozat
15-2014(IX.01) HVB határozat
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja: Az adatvédelemről.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 2014.
E3 egyéni képviselőjelölt bejelentése
P4 jelölő szervezet bejelentése
A6 ajánlóív igénylése
Kérelem nyomtatvány

Korábbi híreink

Közlemény környezetvédelmi hatásvizsgálatról.


AZ ÁRVÍZTŐL A GÁT ÁTADÁSÁIG - képek pdf-ben

kep

In memoriam Dr. Balpataki Béla

"Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek"
(Lk 18,13)
(végakarata szerint)

Vitéz Dr. Balpataki Béla nyugdíjas plébános, címzetes kanonok, pálos konfráter

1934. március 29-én született Törökszentmiklóson.
Már kicsiny gyermekkorától kezdve vitte magával édesanyja a templomba, ahol sokat imádkozott a Mária-oltár előtt térdepelve. Innen eredt imádságos lelkülete, mély Szűzanya-tisztelete.
1944 őszén, tízévesen az egri kisszemináriumba íratták be szülei. Hamarosan döntött: a papi hivatást választja.

A sok nehézség ellenére 1957. június 16-án Kovács Vince váci segédpüspök szentelte pappá. Jelmondata ez volt: „A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk.” (1 Jn 5,4)
Tanulmányait tovább folytatva 1958-ban egyházjogból doktorált. Disszertációjának címe: A laikusok jogi helyzete az egyházban.

Ugyanebben az évben Nagykállóra került, majd 1959-61-ig Sajószentpéteren, 1961-64-ig Kunszentmártonon, 1964-66-ig Karcagon, végül Markazon szolgált káplánként.
Első plébánosi helye Egercsehi volt, amelynek fíliájában, Szúcson templomépítéssel bízták meg. Három év után Tiszasülybe került, ahol már belekezdtek az Árpád-kori templom renoválásába. 1975-ben innen helyezték Sajóládra, s a hozzá tartozó fíliában, Alsózsolcán újra templomépítés lett a feladata. 1976. március 21-én tették le az alapkövet, s nyolc hónap eltelte után, november 21-én volt a felszentelése.

1979-ben a jogi egyetemen szerzett újabb diplomát. Ettől kezdve a hívek jogi tanácsokat is kérhettek tőle, s ő mindenkinek igyekezett segíteni.

A sajóládi kolostor alapításának 600. évfordulójára, 1987 szeptemberére befejeződött a felújítás, s az 1987. július 25-én kinevezett Seregély István érsek úr áldotta meg a felújított templomot.

1990-ben településünkön, Sajópetriben kezdett templomépítésbe. Október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén Dr. Kovács Endre püspök úr helyezte el az új templom alapkövét. A munkálatok négy évig tartottak, 1994. október 9-én Seregély István érsek úr szentelte föl a Bodonyi Csaba által tervezett kis „ékszerdobozt”.
Településünkön folytatott tevékenységének elismeréseként 1994-ben Sajópetri Díszpolgára lett. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a települések vezetőivel. 1989-ben, a rendszerváltás évében a közoktatási intézmények kapui megnyíltak a hitoktatás számára. Nagyon sok gyermeket vezetett a jó Istenhez, szívesen, türelemmel foglalkozott velük. Tanítványai szerették humorát, stílusát, segítőkészségét. Támogatta a rábízottakat, hogy megtalálják a helyes utat. Bevonta őket a szolgálatba, mindig sok gyerek ministrált a miséin, akiket hozzásegített ahhoz is, hogy hivatástisztázó lelkigyakorlatokra, ministráns-találkozókra – még Rómába is – eljuthassanak. De nemcsak a gyermekekkel volt közvetlen: a felnőttekkel is gyakran elbeszélgetett, mindenkit meghallgatott. Az itt eltöltött 32 év alatt sok családban több generáció hitoktatását is ő végezte. Többször szervezett zarándoklatot, amelyek feltöltődést jelentettek a résztvevő hívek számára.

2006-ban kanonoki címet kapott, majd 2007-ben nyugállományba helyezték, Girincsre költözött.

2011. október 19-én a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplomban a pálos Generális atya Konfráteri Diplomát adományozott neki, amit Bátor Botond tartományfőnök atya adott át.
2011. október 1-jén a Fóti Székesegyházban a Vitézi Rend vitézzé avatta.

Nyugdíjasként új lakóhelyén – és ahol szükség volt rá – továbbra is szívesen segített be a papi szolgálat ellátásába. 2014. február 27-én is erre készült. Gondolta, a mise előtt pihen még egy kicsit…
A misére váró hívei azonban hiába várták a szeretett atyát…

2014. március 12-én Törökszentmiklóson helyezték testét örök nyugalomra. Utolsó útjára nagyon sokan kísértük el. Most egyik kedvenc versének (Sík Sándor: Hiszek) befejező soraival búcsúzunk:

"És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség: ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
Hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,
És Istennek ajánlom lelkemet."

Béla Atya! Nyugodj békében!

Sajópetri Önkormányzata és Intézményei nevében
Debreczeni Balázs
polgármester


kep

In Memoriam Szabó Ferenc

(1937-2014)

Elnök Úr, Feri, Feri bácsi!
Az idősebbeknek és a középkorúaknak így él az emlékébe Szabó Ferenc, aki a Sajólád-Sajópetri közös Községi Tanács elnöke volt sok éven keresztül.
Életére, egész lényére jellemző volt az emberek tisztelete.
Szigorú tekintete mögött segítő emberi jóság lakozott.
Mi középkorúak megtapasztalhattuk tenni akarását, munkában való elhivatottságát.
Emléket állít személyének Önkormányzatunk és Intézményei.

Örökké tisztelettel adózunk emlékének a következő Csepeli Szabó Béla idézettel:

" Aki ember volt, küzdő, tiszta ember
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él - mindörökké."

Debreczeni Balázs
polgármester

ONLINE SAJÓPETRI HÍRADÓ 2013 ÉV - a fenti képre kattintva nyílik az újság

Aktuális pályázatunk

Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Sajópetriben
Pályázat
Bővebb információkért kattintson a képre, hogy megnyissa a projekt aloldalát!


Műsorszórás digitális átállása

A digitális átállásról az alábbiakban olvashatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Főigazgatója tájékoztató levelét.
A3-as méretű pdf formátum
A4-es méretű pdf formátum

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése

- A TÁMOP 2.1.2 "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" kiemelt projekt célja, a felnőtt magyar lakosság tanulási hajlandóságának ösztönzése, az alacsony informatikai és idegen nyelvi tudással rendelkezők támogatása, a munka világába való visszajutásuk elősegítése. Magyarországon még nem volt korábban példa ilyen horderejű és kedvezményes felnőttképzési programra.
- Magyarország Kormánya bruttó 90 ezer forintos keretösszeggel támogatja a magánszemélyek idegen nyelvi és informatikai képzését. A támogatás a költségek 95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetű kistérségekből jelentkezőknek csak 2% önrészt kell befizetniük, minden más, képzésre jogosult személynek 5%-ot.
Bővebb információért, részletekért keresse az Antal Imre Közösségi Házban Makár Richárd etanácsadót!

Korábbi pályázataink

A József Attila utca vízelvezető rendszerében és az átereszekben történt károk helyreállítása Sajópetrin - ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0007
Émop pályázat
Bővebb információkért kattintson a képre, hogy megnyissa a projekt aloldalát!


Miskolc környéki rekultivációs önkormányzati társulás területén lévő 12 db tszh-lerakók rekultivációja
A projekt EU támogatásból, a KEOP-2.3.0. "A települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése"
Rekultiváció
Bővebb információkért kattintson a képre, hogy megnyissa a projekt aloldalát!


Sajópetri Óvoda épületének energetikai felújítása biomassza kazánnal


Nagyobb mérethez kattintson a képre.


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet honlapja: www.energiakozpont.huNagyobb mérethez kattintson a képre.Nagyobb mérethez kattintson a képre.


Pályázat
Bővebb információkért kattintson a képre.


Aktuális híreink:
NAV - APEH - TÁJÉKOZTATÓ
az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségről

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelő egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2011. évben havonta 5100 Ft (naponta 170 Ft) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony akkor rendezetlen, ha a magánszemély biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult és nem tartozik közösségi rendelet/nemzetközi egyezmény hatálya alá sem.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és ezen belül a biztosítottak körét, vagyis azt az alanyi kört, amely anélkül jogosult az egészségügyi ellátásra, hogy azért külön fizetnie kellene, a társadalombiztosításról szóló törvény tételesen meghatározza.

Abban az esetben, ha Ön nem tartozik a törvény által meghatározott körbe, akkor az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz be kell jelentenie.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bejelentési kötelezettség teljesítésére a 11T1011 számú adatlapot rendszeresítette, amely az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthető.

A kitöltött adatlapot postai vagy elektronikus úton a lakóhelye szerint illetékes adóigazgatósághoz kell megküldenie. A papír alapú nyomtatványok ezen túlmenően bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán személyesen is benyújthatók.

Amennyiben bizonytalan azt illetően, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az Ön esetében fennáll-e vagy sem, vagy egyszerűen csak annak teljesítésével kapcsolatban van bármilyen más kérdése, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik az ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási időben, telefonon keresztül pedig a 06/40-42-42-42-es kék számon - hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig - szívesen állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

ÜGYVÉDI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sajópetri Község Önkormányzatával kötött megállapodás keretében ügyvédi fogadóórát tartok az Antal Imre Közösségi Ház épületében, ahol jogi tanácsadás nyújtás keretében készséggel állok a Tisztelt Lakosság rendelkezésére.

Szakterületem elsődlegesen: Polgári jog, Ingatlanjog, Társasági jog, Adóügyek és Munkajog.
Szerződések, megállapodások, beadványok szerkesztése. Bírósági és egyéb képviselet.

A jogi tanácsadás, felvilágosítás, tájékoztatás díjmentes. Okirat és beadványszerkesztés, bírósági és egyéb képviselet előre meghatározott ügyvédi díjszabás, illetőleg egyedi megállapodás szerint.

Bonyolultabb, illetőleg sürgős problémakezelést igénylő ügyekben - előzetes egyeztetés alapján - telefonon vagy emailben történő konzultációs lehetőséget és kapcsolattartást biztosítok.

Előzetes egyeztetés után hétfői napon 16.00-18.00 óráig álok rendelkezésükre. Elérhetőségeim: Mobil: 20/9754-792, E-mail: drjacso@gmail.com

Tisztelettel: Dr Jacsó Pál ügyvéd