Pályázatok

"Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Sajópetriben"


Sajtóközlemény 2014. március 28.
Elkészült a vízvédelmi rendszer Sajópetriben

Március 28-án adták át az elkészült árvízvédelmi falat, vízelvezető rendszert és átereszeket Sajópetriben.
A mintegy 105,5 millió forintos uniós támogatással megvalósuló beruházás fontos mérföldkő a település életében, hiszen ezzel teljessé vált a község árvízvédelmi rendszere.

Ünnepélyes keretek között adták át március 28-án Sajópetriben az elkészült árvízvédelmi falat és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket.
A mazsorett csoport bemutatója, az óvodások és az iskolások műsora után elsőként Debreczeni Balázs polgármester köszöntötte a meghívottakat, majd bemutatta az elkészült beruházást.
Hangsúlyozta, hogy az elkészült védmű egy közös erőfeszítés komoly végeredménye, amelynek megvalósításában nagyon sok segítséget kapott a település.
Az átadó ünnepségen részt vett és köszöntőt mondott Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, aki beszédében emlékeztetett arra, hogy bár a Sajó esetében kiszámíthatatlan, hogy mikor vonul le a folyón 2010-eshez hasonló árhullám, az elkészült beruházás ezentúl a lakosok életét és értékeinek védelmét nagyban segíti, biztonságérzetet ad a település lakóinak.
Az ünnepi gondolatok után Tállai András államtitkár és Debreczeni Balázs polgármester a kivitelezést végző cég képviselőjével együtt vágták át a gátnál kifeszített nemzeti színű szalagot.
Az ünnepség zárásaként az elkészült beruházást az egyházak képviselői áldották meg.

A település szempontjából nagyon fontos volt az új védmű megépítése: a meglévő árvízvédelmi töltés végétől a hídig tartó területen csak egy bevédetlen magaspart volt eddig, így az érintett szakasz magassága eddig jóval alacsonyabb volt a 2010-ben mért legmagasabb vízállásnál.

A tervek megvalósítására most lehetősége nyílt Sajópetrinek: egy újabb uniós támogatás elnyerésével mintegy 500 méter hosszan árvízvédelmi fal készült, amely az eddig mért legmagasabb vízállásnál 1 méterrel magasabbra épült.
Ez közvetlenül a település, a lakóingatlanok védelmét és a közút forgalmának biztosítását szolgálja majd újabb jelentős árhullámok idején.

Az árvízvédelmi fal vízzáró betonból és betonvasból készült. Maga a fal 30 cm vastagságú, mely egy 1,6 méter széles és 50 cm vastag vasbeton alapra támaszkodik.
A fal átlagos magassága 3,55 méter lesz, melyből a felszín fölé 1-1,4 méter került, a tetejét pedig 40 cm széles műkő párkány borítja.
A védmű megépítése előtt a kivitelező elvégezte a teherviselést végző alap megfelelő előkészítését is.

A csapadékvíz elvezetése érdekében a fal mellé egy zárt csapadék vízcsatorna rendszert alakítottak ki. A védmű környezetében a megfelelő talajelőkészítés után füvesíteni fogják majd a területet.
Az árvízvédelmi fal építésével - árvíz idején - megszűnik a településrész belvízének gravitációs bevezetése a befogadó Holt-Sajóba, ezért a falba 2 db zsilipes átereszt építettek be. A beruházás részeként a lakóingatlanok mellett, az út szélére egy betonlábazaton álló sodronykerítés is épült.
Az új árvízvédelmi mű – amely különösebb fenntartási munkát nem igényel - csatlakozott a meglévő árvízvédelmi vonalhoz, teljessé téve ezzel a település védelmét a jövőben előforduló árvizek idején.
Az árvízvédelmi fal alkalmazásával a település védelmét egy költségtakarékos és a rendelkezésre álló területen megépíthető védmű szolgálja a jövőben.

A projekt része volt még a Szabadság utca mentén és a hozzá csatlakozó ingatlanok előtt a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése illetve a meglévő rendszer felújítása. Az utca bal oldalán egy egységes esésű burkolt csatornát építettek, míg a jobb oldalon betonfolyókát építettek be, amely víznyelő aknákon és zárt átereszen keresztül juttatja a burkolt csatornába a csapadékvizet.

Mint emlékezetes, Sajópetriben – a térség számos településével együtt - minden eddiginél nagyobb árvízzel kezdett megküzdeni 2010. júniusában. Mintegy 350 méter hosszan, a Sajó folyón átvezető híd és a meglévő árvízvédelmi töltés között, az árvízszint alatt lévő szakaszon 1,5-2 méteres nyúlgát építésére volt szükség ahhoz, nehogy a víz elöntse a települést.
A községet részben sikerült megvédeni az óriási víztömeg okozta pusztítástól, de a közút egy része víz alá került és néhány ingatlanban valamint a vízelvezető rendszerben így is jelentős károk keletkeztek.
A településen átvezető közútról a József Attila utcán keresztül terelték el a forgalmat, annak érdekében, hogy folyamatos legyen a közlekedés az árvíz által leginkább sújtott Felsőzsolcára. Az árhullám a talajvíz szintjét is megemelte a Sajóhoz közeli utcákban, így az árvízi védekezést szolgáló teherforgalom jelentős károsodásokat okozott az útfelületben: az út alapját jelentősen meggyengítette a víz, nyomvájús süllyedések, felületi beszakadások alakultak ki.

A „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Sajópetriben” című, ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0006 azonosító számú felhívásra sikeresen pályázva az önkormányzat 105.459.525 Ft európai uniós támogatást kap a beruházás megvalósításához, amely a költségek 95%-át fedezi. A teljes beruházási összeg 111.010.026 Ft.

Bővebb információ:
BV Média Bt.-Eleven Televízió
Vukovich Ákos kapcsolattartó
Telefon: 30/296-8854
E-mail: bvmedia@freemail.hu


Sajtóközlemény 2013.07.19.
Megkezdődött az árvízvédelmi fal építése Sajópetriben

Július 23-án elindulnak annak a projektnek a kivitelezési munkálatai, melynek eredményeként árvízvédelmi fal épül Sajópetriben.
A mintegy 105,5 millió forintos uniós támogatással megvalósuló beruházás fontos mérföldkő a település életében, hiszen ezzel teljessé válik a község árvízvédelmi rendszere.

Sajópetriben – a térség számos településével együtt - minden eddiginél nagyobb árvízzel kezdett megküzdeni 2010. júniusában. Mintegy 350 méter hosszan, a Sajó folyón átvezető híd és a meglévő árvízvédelmi töltés között, az árvízszint alatt lévő szakaszon 1,5-2 méteres nyúlgát építésére volt szükség ahhoz, nehogy a víz elöntse a települést.
A községet részben sikerült megvédeni az óriási víztömeg okozta pusztítástól, de a közút egy része víz alá került és néhány ingatlanban valamint a vízelvezető rendszerben így is jelentős károk keletkeztek.
A településen átvezető közútról a József Attila utcán keresztül terelték el a forgalmat, annak érdekében, hogy folyamatos legyen a közlekedés az árvíz által leginkább sújtott Felsőzsolcára. Az árhullám a talajvíz szintjét is megemelte a Sajóhoz közeli utcákban, így az árvízi védekezést szolgáló teherforgalom jelentős károsodásokat okozott az útfelületben: az út alapját jelentősen meggyengítette a víz, nyomvájús süllyedések, felületi beszakadások alakultak ki.
Az árvíz óta eltelt időszakban az önkormányzat egy sikeres – szintén uniós - pályázatnak köszönhetően helyre tudta állítani a korábban megsérült utakat és az elvárásoknak megfelelő belterületi vízvédelmi rendszer is kiépült a Sajó folyóhoz közeli utcákban 2012 augusztusára.

A település szempontjából viszont ennél is fontosabb az új védmű megépítése, mivel a meglévő árvízvédelmi töltés végétől a hídig tartó területen csak egy bevédetlen magaspart van jelenleg, így az érintett szakasz magassága eddig jóval alacsonyabb volt a 2010-ben mért legmagasabb vízállásnál.

Ennek megvalósítására most lehetősége nyílt Sajópetrinek: egy újabb uniós támogatás elnyerésével 2013 végéig mintegy 500 méter hosszan árvízvédelmi fal készül, amely az eddig mért legmagasabb vízállásnál 1 méterrel magasabbra épül.
Ez közvetlenül a település, a lakóingatlanok védelmét és a közút forgalmának biztosítását szolgálja majd újabb jelentős árhullámok idején.
Az árvízvédelmi fal vízzáró betonból és betonvasból készül. Maga a fal 30 cm vastagságú, mely egy 1,6 méter széles és 50 cm vastag vasbeton alapra támaszkodik.
Az fal átlagos magassága 3,55 méter lesz, melyből a felszín fölé 1-1,4 méter kerül, a tetejét pedig 40 cm széles műkő párkány fogja borítani.
A védmű megépítése előtt a kivitelező elvégzi majd a teherviselést végző alap megfelelő előkészítését is.

A csapadékvíz elvezetése érdekében a fal mellé egy zárt csapadék vízcsatorna rendszert terveznek kialakítani. A védmű környezetében a megfelelő talajelőkészítés után füvesíteni fogják majd a területet.
Az árvízvédelmi fal építésével - árvíz idején - megszűnik a településrész belvízének gravitációs bevezetése a befogadó Holt-Sajóba, ezért a falba 2 db zsilipes átereszt terveznek beépíteni és ilyenkor majd szivattyúk emelik át a belterület csapadékvizét.
A beruházás részeként a lakóingatlanok mellett, az út szélére egy betonlábazaton álló sodronykerítés is épül.
Az új árvízvédelmi mű – amely különösebb fenntartási munkát nem igényel - csatlakozik majd a meglévő árvízvédelmi vonalhoz, teljessé téve ezzel a település védelmét a jövőben előforduló árvizek idején.
Az árvízvédelmi fal alkalmazásával a település védelmét egy költségtakarékos és a rendelkezésre álló területen megépíthető védmű szolgálja a jövőben.

A kivitelezés tervezett befejezési dátuma 2013. december 31. A „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Sajópetriben” című, ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0006 azonosító számú felhívásra sikeresen pályázva az önkormányzat 105.478.525 Ft európai uniós támogatást kap a beruházás megvalósításához, amely a költségek 95%-át fedezi. A teljes beruházási összeg 111.030.026 Ft.

Képek 2013. július 31.Képek 2013. augusztus 07.Képek 2013. augusztus 22.

Képek 2013. szeptember 28.

Képek 2014. március 04.Képek 2014. március 28.


Megvalósult, korábbi projektek:

A József Attila utca vízelvezető rendszerében és az átereszekben történt károk helyreállítása Sajópetrin - ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0007


Sajtóközlemény 2012.06.18.
Elkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Sajópetri két utcájában

Május 15-én lépett kivitelezési szakaszába az a projekt, amelynek eredményeként kiépül illetve felújításra kerül Sajópetriben a csapadékvíz elvezető rendszer a József Attila utcában és a Szabadság út egy részén. A jelentős uniós támogatással megvalósított beruházásra nagy szüksége van a településnek, hiszen az érintett utcák lakóinak mindennapi életében fontos szerepet játszik a 2010-es árvízi védekezés kapcsán megsérült útszakasz.

Sajópetriben jelentős károk keletkeztek a vízelvezető rendszerben és a település utcáiban, amikor 2010.júniusában a heves esőzések miatt a településen átvezető közútról a József Attila utcán keresztül terelték el a forgalmat, annak érdekében, hogy folyamatos legyen a közlekedés az árvíz által leginkább sújtott Felsőzsolcára. A nagy mennyiségű csapadékvíz és az árhullám a talajvíz szintjét is megemelte a Sajóhoz közeli utcákban, így az árvízi védekezést szolgáló teherforgalom jelentős károsodásokat okozott az útfelületben: az út alapját jelentősen meggyengítette a víz, nyomvájús süllyedések, felületi beszakadások alakultak ki, ezen felül mozaikos repedések, kátyúk alakultak ki. Az érintett utcák vízelvezető rendszerében is károk keletkeztek a nagy mennyiségű víz miatt. Ugyanakkor a megfelelő csapadékvíz elvezetés nem volt megoldott már az elmúlt évtizedekben sem, mivel az árkok nem összehangoltan, egyirányú lejtéssel épültek az ingatlanok előtt, az átereszek átmérője és anyaga szintén nem megfelelő és nem egységes. Így az érintett területen a tartósabb esőzések és a tavaszi hóolvadás idején rendszeresen gondot jelentett a víz gyors elvezetése.

A mostani fejlesztéssel, a kivitelezés első szakaszában korszerű, hosszú élettartamú, vasbeton mederburkoló elemek kerülnek beépítésre, melyek karbantartása során csupán az iszaptalanításról kell gondoskodni. A vízelvezető rendszer egy része mindkét utca esetében - a helyi adottságok miatt, illetve a közművek védelme érdekében - zárt rendszerű lesz. Az érintett útszakaszon új, megfelelő méretű átereszek kerülnek a kapubejárókhoz, melyeket megfelelő mélységbe süllyesztenek, hogy a rendszer lejtéséhez illeszkedjenek. Az átereszeket védő un. előfejek beépítése is a projekt része. A fejlesztéssel így a két utca ingatlanjainak védelme is megvalósul. A megfelelő lejtés kialakításával és az árkok mélyítésével a csapadék a lehető leggyorsabban a legközelebbi vízbefogadóba tud kerülni. A vízelvezető rendszer elkészítése után az útfelület helyreállítása is megkezdődik, a kátyúzás és a hibák helyreállítása után új aszfaltburkolatot kap a József Attila utca projekt által érintett része illetve új padka készül az út mindkét oldalán.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2012. augusztus 31. „A József Attila utca vízelvezető rendszerében és az átereszekben történt károk helyreállítása Sajópetriben” című ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0007 azonosító számú felhívására sikeresen pályázva az önkormányzat 39.534.816 Ft támogatást kap a beruházás megvalósításához.

Sajtóközlemény 2012.08.10
Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Sajópetri két utcájában

Május 15-én indult és augusztus 10-én fejeződött be az a projekt, amelynek eredményeként –jelentős uniós támogatás segítségével - kiépült illetve felújításra került Sajópetriben a csapadékvíz elvezető rendszer a József Attila utcában és a Szabadság út egy részén.

Augusztus 10-én 10 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott zárórendezvényen és sajtótájékoztatón Debreczeni Balázs polgármester köszöntötte a vendégeket abból az alkalomból, hogy befejeződött a József Attila utcát és Szabadság utat érintő beruházás. Beszédében a kezdetektől felvázolta a projekt egyes lépéseit, és megköszönte a közreműködők munkáját. A tervezett befejezési időpontnál jóval korábban elkészült a beruházás, így a mai napon megtörténhetett a rendszer műszaki átadása is.

A polgármester úr beszédében szót ejtett arról is, hogy miért volt szükséges a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése: mint ismeretes, Sajópetriben jelentős károk keletkeztek a korábbi vízelvezető rendszerben és a település utcáiban, amikor 2010.júniusában a heves esőzések miatt a településen átvezető közútról a József Attila utcán keresztül terelték el a forgalmat, annak érdekében, hogy folyamatos legyen a közlekedés az árvíz által leginkább sújtott Felsőzsolcára. A nagy mennyiségű csapadékvíz és az árhullám a talajvíz szintjét is megemelte a Sajóhoz közeli utcákban, így az árvízi védekezést szolgáló teherforgalom jelentős károsodásokat okozott az útfelületben: az út alapját jelentősen meggyengítette a víz, nyomvájús süllyedések, felületi beszakadások, ezen felül mozaikos repedések, kátyúk alakultak ki. Az érintett utcák vízelvezető rendszerében is károk keletkeztek a nagy mennyiségű víz miatt.

Ugyanakkor a megfelelő csapadékvíz elvezetés nem volt megoldott már az elmúlt évtizedekben sem, mivel az árkok nem összehangoltan, egyirányú lejtéssel épültek az ingatlanok előtt, az átereszek átmérője és anyaga szintén nem volt megfelelő és egységes. Így az érintett területen a tartósabb esőzések és a tavaszi hóolvadás idején rendszeresen gondot jelentett a víz gyors elvezetése.

A mostani fejlesztésnél korszerű, hosszú élettartamú, vasbeton mederburkoló elemek kerültek beépítésre, melyek karbantartása során csupán az iszaptalanításról kell majd gondoskodni. A vízelvezető rendszer egy része mindkét utca esetében - a helyi adottságok miatt, illetve a közművek védelme érdekében - zárt rendszerű lett. Az egyik közszolgáltató kérésére - a tervezetthez képest - plusz 60 méternyi szakasz szintén így épült meg a meglévő közművek védelme érdekében, egyéb módosításokra nem volt szükség a beruházás közben. Az érintett útszakaszon új, megfelelő méretű átereszek kerültek a kapubejárókhoz, melyeket olyan mélységbe süllyesztenek, hogy a rendszer lejtéséhez illeszkedjenek. Az átereszeket védő un. előfejek beépítése is a projekt része volt, a fejlesztéssel így a két utca ingatlanjainak védelme is megvalósult. A megfelelő lejtés kialakításával és az árkok mélyítésével a csapadék a lehető leggyorsabban a legközelebbi vízbefogadóba tud kerülni. A vízelvezető rendszer elkészítése után az útfelület helyreállítása és a kapubejárók aszfaltozása is elkészült, a kátyúzás és a hibák helyreállítása után új aszfaltburkolatot kapott a József Attila utca projekt által érintett része illetve új padka készült az út mindkét oldalán.

„A József Attila utca vízelvezető rendszerében és az átereszekben történt károk helyreállítása Sajópetriben” című ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0007 azonosító számon elnyert pályázati támogatás segítségével, az önkormányzat 39.534.816 Ft támogatást kapott a beruházás megvalósításához. A projekt összköltsége 41.615.596 Ft, a támogatási arány 95%-os volt.

Bővebb információ:
BV Média Bt.-Eleven Televízió
Vukovich Ákos kapcsolattartó
Telefon: 30/296-8854
E-mail: bvmedia@freemail.hu


Képek 2012. május 30.Képek 2012. június 6-7.Képek 2012. június 15-16.

Képek 2012. június 18-19.

Képek 2012. június 27.Képek 2012. augusztus 10.Képek 2012. augusztus 10. - átadó