Intézmények

Nefelejcs Óvoda

Sajópetri, Petőfi út 19. 3573
Az intézmény vezetője: Alexáné Klusóczki Dóra
Tel/fax: 46/393-040
Email: nefelejcsovi@gmail.com


Óvodai nevelésünk mottója:

" ...A szeretett türelmes, a szeretet jóságos a szeretett, nem kérkedik, nem is kevély,
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
Nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli ..."
Pál apostol: A Korinthusbeliekhez írt XIII. levélből

Községünk 50 férőhelyes óvodája meghatározó szerepet tölt be az itt élő emberek életében. 1979-től már a második nemzedék kicsinyei járnak az intézménybe. Két csoportunk szerkezetét a mindenkori beíratott óvodás kisgyermekek életkora határozza meg.

Óvodánk 30 éves jól kialakult hagyományrendszerrel működik. Szoros és jól működő mindennapi kapcsolat van a család és az óvoda között. A gyerekek nagyobbik része érzelmi, szociális hátránnyal kerül hozzánk ezért elsődleges és legfontosabb feladatunk az érzelmi biztonság, a szeretetteljes, nyugodt, családias légkör biztosítása mely lehetővé teszi hogy óvodásaink a legoptimálisabban fejlődhessenek.

Munkatársaink attitűdjét meghatározza a szoros munkatársi kapcsolat. Óvodapedagógusaink nevelési stílusa más és más, de ezek a különbségek jól kiegészítik egymást és kicsinyeink fejlődését jól szolgálják. Tudatosan törekszünk az érzelmeken alapuló együttműködésre, külső és belső "használóinkkal" egyaránt. Mindehhez nem kell más csak naponta együtt lenni a gyerekekkel, élni mindennapi életüket, néha megédesíteni a hétköznapok szürkeségét és észrevenni a legapróbb változásokat is. Óvodánk nyitott intézményként működik. Szülőkkel közös rendezvényeink: családi délutánok, szülői értekezletek, játszó délutánok, Anyáknapi-, ballagó- és évzáró ünnepélyek, karácsony.Gyermek előadásokkal, gyermekrendezvényekkel színesítjük ovisaink hétköznapjait: Bobó és Karcsi bácsi, Borókás együttes, gyerekhét, kirándulás, bábszínház, farsang. Beszédhibás gyermekeinkkel logopédus foglalkozik, hetente fejlesztőpedagógus segíti munkánkat. Játékos angol nyelvtanulásra, zeneoviba járhatnak a gyermekek.

Szülők igényeit szem előtt tartva lehetőséget adunk játékos vallási nevelésre.
Minden évben részt veszünk a bőcsi Hernád Óvoda által szervezett Oviolimpián.

Községünk felkérésére gyermekeink szerepelnek a községi ünnepségeken: falunap, Idősebbek napja.
Szoros kapcsolatot alakítottunk ki társintézményünkkel az iskolával, közös rendezvényeink vannak és rendszeresen látogatjuk egymást.
Hatalmas udvarunk biztosítja óvodásainknak az egészséges levegőzés és testedzés lehetőségét.

Büszkék vagyunk arra, hogy óvodából kikerült kisgyermekeink felnőttként szívesen térnek vissza gyermekeikkel együtt.

"Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk, mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, s nem szavak ..."2017. Téli Ünnepek az óvodában


2017. "Egészséges, mint a makk!" - A Nefelejcs Óvoda egészséghete képekben


2017. Gyermek hét


2017. Ovi-olimpia Bőcs


2017. Anyák napja


2017. nőnap


2017. farsang


2016. évi rendezvények


Képek az óvodáról

Szent István Iskola

Sajópetri, Szabadság út 5. 3573
Az intézmény vezetője: Kirschnerné Baló Anikó
Tel/fax: 46/593-281
Email: kirschnerne@freemail.huIskolánk 2001-től 2007-ig önálló intézményként működött. 2008. szeptemberében a sajóládi iskola tagintézménye lett, 2013-tól állami fenntartású. Településünkön csak az alsó tagozatos gyermekek tanulnak helyben, a nagyobbak többsége Sajóládra jár. Évfolyamonként maximum egy osztályt tudunk indítani.

Iskolánkban 5 főállású és 1 részmunkaidős pedagógus dolgozik. Nevelőink szakirányú képesítéssel rendelkeznek, folyamatosan megújítják ismereteiket, képzik önmagukat, a megszerzett tudást kamatoztatják napi munkájukban.

Iskolánk épülete több ütemben készült el. Jelenleg 3 normál méretű és 1 kiscsoportos foglalkoztatásra alkalmas tantermünk van, melyben helyet kapott 12 darab számítógép. 2008-tól - a gyermeklétszám sajnálatos csökkenése miatt - a negyedik tanterem tornaszobaként üzemel. Taneszközökkel való ellátottságunk jó.

Intézményünkben egy csoportban tudjuk biztosítani a napközi otthonos ellátást. Gyermekeink - igény esetén - emelt óraszámban tanulhatják az angol nyelvet, tanórai vagy szakköri keretben ismerkedhetnek az informatikával, részt vehetnek az énekkar és a színjátszó szakkör munkájában. Mivel a sajóládi intézmény művészeti iskola is, a Sajópetriben tanuló gyermekek is részt vehetnek a néptánc, a zene vagy a képzőművészet tanszak foglalkozásain.

Diákönkormányzatunk minden évben változatos lehetőségeket kínál diákjaink számára a szabadidejük hasznos eltöltésére. Színházba, kulturális rendezvényekre, kirándulásra visszük őket, helyi vetélkedőket, versenyeket szervezünk, melyeken minden résztvevőt jutalmazunk. Az iskolai és községi ünnepségekre műsorral készülünk, s az óvodásokkal közösen emlékezünk meg a jeles napokról.

Intézményünkben igyekszünk miden hozzánk járó gyermek számára nemcsak eredményessé, hanem emlékezetessé is tenni az itt eltöltött négy évet.


Képek az iskoláról

Szívesen látjuk a Sajópetribe látogatókat.